Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor mij

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). U bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor  verwerking van gegevens ben ik, Nicky Buijsman eigenaresse van Gastouderopvang Ukkie & frummel.

Persoonsgegevens

Waarom ik u gegevens bewaar: is zodat ik contact met u kan opnemen of dat ik de zorg van u kind goed kan waarborgen door alle gegevens bij de hand te hebben. En niet te vergeten bij de wet te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor de kinderopvang en/of bedrijven. Hierbij kunt u denken aan gegevens voor een goede boekhouding zoals contracten etc.

Via mijn website kunt u mij benaderen, de gegevens die ik dan ontvang zijn de gegevens die u mij verstrekt. Ik heb niet de intentie deze gegevens te bewaren deze zullen vooral in mijn e-mailbox binnen komen en achter een wachtwoord zitten.

In de opvang werk ik met documenten zoals contracten, toestemmingsformulieren en een formulier met persoonsgegevens. Op deze documenten staan verwerkt: u voor en achternaam, die van u kind, adres, telefoonnummer, e-mailadres, noodnummers, bsn nummer, geboortedatum en belangrijke medische gegevens van u kind.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht u met mij een overeenkomst aan gaan dan vraag ik u om de eerder genoemde formulieren in te vullen. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij, het gastouderbureau of in de met wachtwoord beveiligde laptop. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over u of u kind doorgeef aan bv het gastouderbureau, basisschool etc dan is dat alleen met toestemming van u of in uitzonderlijke gevallen zoals een calamiteit ten tijde van mijn opvang of een calamiteit met u kind.

Foto`s

Foto`s worden gedeeld mits daar toestemming voor is gegeven in een vrijwaring voor publicatie.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik u gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles op mijn internet accounts, laptop of telefoon is beveiligd via een persoonlijk wachtwoord. Alles wat we via telefoon, whatsapp of facebook messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomst waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail, sms, whatsapp zit in mijn apparaten en alleen ik en mijn man hebben toegang tot mijn telefoon, laptop. Mijn man Erik Buijsman moet te allen tijden in mijn apparaten kunnen mocht er iets met mij gebeuren.

Niet digitale gegevens

De niet digitale gegevens zijn de formulieren die u voor het goed verlopen van mijn opvang hebt ingevuld. Middels het ondertekenen van documenten en ondertekenen van deze privacyverklaring hebt u toestemming gegeven dat ik deze in mijn opvangmap mag bewaren welke toegankelijk is voor mij en/ of een achterwacht. Deze zal dus op een te grijpen plaats staan, wel zijn er met huisgenoten duidelijke afspraken gemaakt over dat dit een map is die alleen voor mij en mijn bedrijf is. Dit zodat ik te allen tijde kan zorgen dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. Alle andere gegevens die niet relevant zijn voor mijn achterwacht liggen in een afgesloten kast. U mag er dus gerust op zijn dat ik niet u persoonlijke gegevens deel met anderen zonder u toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt( denk hierbij aan oa controle van de GGD ), of er een gerechtelijk bevel voor is.

Website

Mijn website is gemaakt en wordt bijgehouden door puntmedia https://www.puntmedia.nl/ op mijn website komen geen persoonsgegevens van mijn opvangkindjes en hun familie te staan.

Cookies

Voor zover mij bekent slaat mijn website geen cookies op. Als dit al gebeurd dan zal dit door mijn website hosting zijn en niet door mij.

Bewaartermijnen

U gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst en bewaar ik de gegevens 10 jaar naar afsluiting van het boekjaar. Verder zal ik gegevens die niet meer relevant voor mij zijn na stop van de opvang vernietigen. 

Boekhouding

Mijn boekhouding word gedaan door WRM administraties http://www.wrmadministraties.nl/ zij zorgen dat mijn boekhouding van dat jaar op orde is en dat mijn belastingaangifte word gedaan. De jaaropgaves van alle gastouderbureau`s worden hierbij gebruikt.

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele beroepshouding. Het recht om u gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen hebt u ten alle tijden. U mag me hierover altijd aanspreken. Wettelijk ben ik verplicht u erop te wijzen dat u de mogelijkheid hebt als er echt iets fout gaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit persoonsgegevens. Dit zou dan kunnen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

013 - 889 7237
info@ukkieenfrummel.nl
5012 CN Tilburg
Gombertstraat 15
Zien wat de kids bezighoudt bij Ukkie & Frummel? Bekijk de Facebook pagina!